Guia de visualització de dades

Design, editorial design and illustration of ‘Guia de visualització de dades’ by Generalitat de Catalunya; project commissioned and coordinated by OneTandem.

 

Autoria i edició TERMCAT, amb el suport del govern d’Andorrra. Amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència. Direcció General d’Atenció Ciutadana; One Tandem.